Projektavimas – nuoseklus ir ilgas procesas, kurio rūpesčius perims mūsų kvalifikuotų projektuotojų grupė, pasirengusi Jums patarti nustatant pirminius poreikius ir formuluojant užduotis bei pildant AB ESO paraiškas, ieškanti optimaliausio techninio bei finansinio sprendimo, pagal teisės aktų reikalavimus atliekanti techninio projekto parengimą bei suderinimą su atsakingomis institucijomis, apskaičiuojanti sąmatinę projektuojamo objekto vertę, detalizuojanti sprendinius rengiant darbo projektą, atliekanti projekto vykdymo techninės priežiūros bei konsultavimo paslaugas.