Paslaugos

electric, wiring, electrics-4198293.jpg

Elektros įvedimas individualiam būstui, gyvenamam ir daugiabučiui namui. Elektros įvedimas nuo stulpo iki namo.

Atliekame elektros įvado pajungimą, montavimo bei remonto darbus. Jūsų taip pat galime atlikti ir vienfazių ir trifazių kištukinių lizdų, jungiklių, jungiamųjų dėžučių ir kt. bei juos jungiančių laidų ir kabelių montavimą, elektros instaliacijos gedimų nustatymą ir šalinimą.

Statybinių elektros įvadu įrengimas

Įrengiame laikinuosius statybinius elektros skydus ir paklojame įvadinį elektros kabelį. Sumontuotai įrangai atliekame izoliacijos ir apsauginio įžeminimo kontaktų varžos matavimus bei parengiame matavimų protokolus. Protokolai ir kiti dokumentai yra pateikiami Valstybinei energetikos inspekcijai pažymai apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą gauti.

switchgear, switch cabinet, electro distributor-2069758.jpg
switchgear, switch cabinet, electro distributor-2069759.jpg

Elektros instaliacijos montavimas

. Mūsų specialistai atlieka visus darbus susijusius su elektra:kištukinių lizdų, jungiklių ir juos jungiančių kabelių montavimą. Įvadinių ir kitų lauko elektros kabelių montavimą. Statybinių elektros įvadų, statybinių elektros skydelių montavimą. Elektros instaliacijos būklės patikrą: laidų ir kabelių izoliacijos, jų kontaktinių sujungimų patikrinimą, kištukinių lizdų, jungiklių, jungiamųjų dėžučių ir kitų elektrinių dalių techninės būklės patikrinimą. Elektros gedimų šalinimą.

 

Varžų matavimo paslaugą

Energijos skirstymo operatorius gali reikalauti tinklo patikimumo įrodymų – atlikti varžų matavimus. Mūsų specialistai atliks elektros instaliacijos varžų matavimus, parengs dokumentus, sudarys elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą ir priduos elektros tinklo operatoriui AB „ESO“.

 

Įžeminimo (įžemintuvo, įžeminimo įrenginio) montavimas, elektros prietaisų sujungimas su įžeminimo.įrenginių.

Įžeminimo darbai

Elektros skydų gamyba

Galios keitimas